Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Oto kilka podstawowych zasad mających na celu bezpieczeństwo transakcji oraz zbudowanie Naszego zaufania do potencjalnego klienta:

- pierwsze 3 zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia brutto.

- kolejne zamówienia realizowane są z odroczonym terminem płatności, który uzależniony jest od okresu współpracy.

Odroczony termin płatności zostaje przyznany po uprzednim przedstawieniu Nam:

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS,

- zaświadczenia o nadaniu REGON oraz NIP.

W przypadku nieuzasadnionych opóźnień w dokonywaniu płatności następuje powrót do przedpłat.

 

Wzory / próbki produktów.

 

Wzory są odpłatne, a ich cena w zależności od rodzaju artykułu jest w mniejszym lub większym stopniu wielokrotnością ceny katalogowej.

Klient ponosi także koszty transportu związane z dostarczeniem wzoru do miejsca jego przeznaczenia.

W przypadku zamówienia wartość tej nadpłaty jest odliczana od wartości zamówienia,

Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na koncie (w przypadku nowych klientów) lub

od dnia w którym zostało przyjęte zamówienie. Przyjęcie zamówienia potwierdzane jest przez pracownika drogą

email’ową po sprawdzeniu dostępności towaru oraz potwierdzeniu przyjętych warunków współpracy.

 

Dostawa towaru:

Towar należy sprawdzić przy odbiorze, w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia braków ilościowych należy sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub niezgodności w ilości będą rozpatrywane tylko w oparciu o protokół szkody spisany przy kurierze. Brak protokołu jest równoznaczny z odrzuceniem reklamacji.

Zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia +/- 1%. Jeśli produkt będzie podlegał ścisłemu zarachowaniu i ilość ma odpowiadać zamówieniu co do 1 sztuki to należy nas o tym poinformować przed złożeniem zamówienia. Jeśli nie ustalono inaczej dostawa zamówionego towaru odbywa się na koszt odbiorcy i kierowana jest na adres fakturowania. W przypadku powstania nadprogramowej nadwyżki towarowej i nie wyrażenia chęci jej odebrania/odkupu przez klienta staje się ona naszą własnością z prawem do dowolnego nią dysponowania w tym do dalszej odsprzedaży, przekazania, użytkowania lub zniszczenia etc.

 

Reklamacje dotyczące jakości produktów i znakowania:

Do tej pory nie było takiej sytuacji ale jeśli kiedyś to nastąpi to reklamacje towaru należy składać na piśmie wraz z niezbędnymi załącznikami jak protokół szkody czy też reklamowany produkt pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14dni do daty wpłynięcia reklamacji.

 

Przesłanie przez klienta na nasz adres mailowy lub numer faksu zamówienia uruchamia proces realizacji zlecenia. Taki sam skutek ma dokonanie przedpłaty i zaksięgowanie tej przedpłaty na naszym koncie bankowym. Od tego momentu nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia na co klient godzi się i nie wnosi żadnego sprzeciwu. Przesłanie zamówienia na nasz adres mailowy / numer faksu lub dokonanie płatności na nasze konto bankowe wskazane w formularzu zamówienia jest jednoznaczne z brakiem sprzeciwu klienta i akceptacją powyższych warunków współpracy.

 

Przez "Klienta" , "Wykonawcę" rozumie się osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową, która dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Niniejszy dokument oraz jego zapisy nie dotyczą Konsumentów w rozumieniu Art. 221 Kodeksu Cywilnego.